Regular Pooja Ceremonies

Weekly Special Days (Monthly)

All Days

9:30 AM: Kubera Shiva Lingam Abhishekam
(9:00 AM on Saturdays)

Monday

7:00 PM: Soma Sundara Linga (Shiva)
Abhishekam

Tuesday

10:30 AM: Valli Devasena Sametha Subramanya (Muruga/ Karthikeya)
Abhishekam
4:00 PM: Rahu Kala Pooja
6:30 PM: Parashakthi Abhishekam

Wednesday

7:00 PM: Vishnu Sahasranamam Chanting
6:30 PM: Sri Radha Krishna Ashta Shakthi with Gomatha Abhishekam

Thursday

7:00 PM: Guruvayurappan Abhishekam

Friday

10:30 AM: Lord Ganesha Abhishekam
11:00 AM: Swarna Lakshmi Homam
6:30 PM: Parashakthi Abhishekam
Lalitha Sahasranama Archana

Saturday

9:00 AM: Sri Venkateswara Suprabhatam
9:30 AM: Navagraha Abhishekam
10:30 AM: Sri Venkateswara Abhishekam (Thirumanjanam)
6:00 PM: Sri Lakshmi Narasimha
7:30PM Sri Hanuman Chalisa Chanting
Abhishekam (Thirumanjanam)
Vishnu Sahasranamam Chanting

Sunday

10:30 AM: Lord Ayyappa Abhishekam
11:30 AM: Lord Jagannath Pooja
6:30 PM: Parashakthi Abhishekam

Devotees can sponsor Lord Ayyappa Maha Abhishekam on any Sunday.

Please be on time if sponsoring an Abhishekam or Pooja. The event will begin as scheduled.

Sankatahara Chathurthi

9:00 AM: Ganapathi Homam (Based on Hora/ Sunrise)
7:00 PM: Ganesha Abhishekam
(After Abhishekam, Lord Ganesha will be adorned with a Gold Kavacham, which will stay on until Sukla Chathurthi: 14-15 days.)

Sukla Chathurthi

9:00 AM: Ganapathi Homam
7:00 PM: Ganesha Abhishekam

Pradosham

7:00 PM: Lord Shiva Abhishekam

Full Moon (Poornima)

7:00 PM: Satyanarayana Pooja

Krithika Nakshatram Day

10:30 AM: Subramanya Abhishekam (If Devotee-Sponsored)

New Moon (Amavasya)

Vaarahi Homam (Based on Hora/ Sunrise)

Krishna Paksha Ashtami

Swarna Aakarshna Kalabhairava Homam (Based on Hora/ Sunrise)

Thiruvonam Nakshatram Day

Maha Sudarshana Homam (Based on Hora/ Sunrise)

Swati Nakshatram Day

Lakshmi Narasimha Homam (Based on Hora/ Sunrise)

Rohini Nakshatram Day

7:00 PM: Guruvayurappan Abhishekam

1st & 3rd Thursday of the Month

7:30 PM: Guruvayurappan Abhishekam

1st Friday of the Month

6:30 PM: Ashta Lakshmi Abhishekam

1st Saturday of the Month

10:30 AM: Sanischara Abhishekam
(After Abhishekam, Sanischara Bhagwan will be adorned with a Gold Kavacham & Ear-rings, which will stay on for a week.)

2nd Saturday of the Month

6:00 PM: Saligrama Abhishekam

3rd Saturday of the Month

7:00 PM: Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Archana (After Abhishekam)
11:00 AM – 1:00 PM: Saree Sale

Once a month

Abhishekam for Sri Devi Kamadenu Ambika, Sri Veera Ganapathi and Sri Bala Murugan